archeologia - archiwum

Ostatnie wpisy

Słownictwo związane z archeologią – niemiecki

archeolog – Archäologe m archeolog – Altertumsforscher m archeologia – Archäologie f archeologiczny – archäologisch grób – Grab n neolit – Neolithikum neolityczny – neolithisch paleolit – Paläolithikum prehistoria – Urgeschichte f prehistoria – Vorgeschichte f prehistoryczny – prähistorisch prehistoryczny –