badania lekarskie - archiwum

Ostatnie wpisy

Badania kliniczne – słownik polsko-niemiecki

analiza krwi – Blutuntersuchung f analiza moczu – Urinuntersuchung f badać – untersuchen badanie – Forschung f badanie – Untersuchung f badanie cytologiczne – zytologische Untersuchung f badanie histologiczne – histologische Untersuchung f białe cialka krwi – weiße Blutkörperchen biopsja –