Bibliothek - archiwum

Ostatnie wpisy

Niemieckie słówka związane z biblioteką

akapit – Abschnitt m archiwum – Archiv n arkusz wydawniczy – Verlagsbogen m bajka – Märchen n bibliografia – Bibliographie f biblioteka – Bibliothek f biblioteka – Bücherei f biblioteka akademicka – Universitätsbibliothek f biblioteka miejska – Stadtbibliothek f biblioteka narodowa