charakter po niemiecku - archiwum

Ostatnie wpisy

Cechy charakteru po niemiecku

Cechy charakteru po niemiecku

afektowany – affektiert agresywny – aggressiv aktywny – aktiv ambitny – ehrgeizig apatyczny – antriebslos arogancki – arrogant ascetyczny – asketisch autorytatywny – autoritär bałaganiarski – schlampig barbarzyński – barbarisch bezbronny – schutzlos bezczelny – frech