chemia - archiwum

Ostatnie wpisy

Chemia – niemiecki słowniczek pojęć chemicznych

aceton – Azeton n acetylen – Azetylen n addycja elektrofilowa – Elektrophile Addition f adsorpcja – Adsorption f aktyn – Actinium n aldehyd – Aldehyd n aldehyd mrówkowy – Formaldehyd n aldehyd octowy – Azetaldehyd n alkaliczność – Alkalität f alkaliczny