die See - archiwum

Ostatnie wpisy

Morze i wakacje – słowniczek polsko-niemiecki

bryza – Brise f brzeg – Ufer n budować zamki z piasku – Sandburgen bauen grać w piłkę plażową – Strandball spielen iść na plażę – an den Strand gehen jechać na wakacje – in die Sommerferien fahren kąpać sie w morzu – in der See