die Umwelt - archiwum

Ostatnie wpisy

Inżynieria środowiska – słownictwo tematyczne

absorber – Absorber m absorber do usuwania zanieczyszczeń z powietrza odlotowego – Abluftwäscher m absorbować – absorbieren analityka – Analytik f analityka gleb – Bodenanalytik f analityka odpadów – Abfallanalytik f analiza – Analyse f analiza – Auswertung f analiza biologiczna – biologische