die Zahlen - archiwum

Ostatnie wpisy

Matematyka – słownictwo tematyczne z tłumaczeniem

algebra – Algebra f analogia – Analogie f ar – das Ar m/n arytmetyka – Arithmetik f bryła – Körper m całka – Integral n całka liniowa – Linienintegral n centymetr – Zentimeter m ciąg – Folge f ciąg – Reihe

Niemieckie liczebniki ułamkowe – przykłady

1/3 – ein Drittel 1/5 – ein Fünftel 2/3 – zwei Drittel 3/4 – drei Viertel dwa i pół – zweieinhalb jedna czwarta – ein Viertel półtora – eineinhalb półtora – anderthalb Wróć do spisu treści słownika tematycznego