epoki w literaturze - archiwum

Ostatnie wpisy

Słownictwo niemieckie związane z literaturą

aktualizacja – Aktualisierung f alegoria – Allegorie f aleksandryn – Alexandriner m aluzja literacka – literarische Allusion amplifikacja tekstu – Amplifikation des Textes f analiza – Analyse f analiza dzieła literackiego – Analyse des literarischen Kunstwerks f aton – unbetontes Wort