filologia - archiwum

Ostatnie wpisy

Językoznawstwo i filologie – nazwy po niemiecku

alegoreza – Allegorese f alegoria – Allegorie f alegoryzm – Allegorismus m aliteracja – Alliteration f amplificatio – Amplifikation f anastrofa – Anastrophe f anglicyzm – Anglizismus m antystrofa – Antistrophe f apologetyka – Apologetik f apozycja – Apposition f archaizm