filozofia - archiwum

Ostatnie wpisy

Filozofia – słownictwo niemieckie

aluzja – Anspielung f Bóg – Gott m byt – Dasein n cynizm – Zynismus m czas – Zeit f deizm – Deismus m doktryna – Doktrin f dusza – Seele f estetyka – Ästhetik f etyka – Ethik f eurudyta