geologia - archiwum

Ostatnie wpisy

Ery i okresy geologiczne po niemiecku

eocen – Eozän holocen – Holozän kenozoik – Känozoikum mezozoik – Mesozoikum miocen – Miozän miocen – Miozän oligocen – Oligozän paleocen – Paläozän paleozoik – Paläozoikum plejstocen – Pleistozän pliocen – Pliozän Wróć do spisu treści słownika tematycznego