grzyby - archiwum

Ostatnie wpisy

Nazwy grzybów po niemiecku

boczniak – Seitling m borowik ciemnobrązowy – Schwarzhütige Steinpilz m borowik grubotrzonowy – Schönfußröhrling m borowik korzenisty – Wurzelnde Röhrling m borowik korzenisty – Bitterschwamm m borowik królewski – Königs-Röhrling m borowik sosnowy – Kiefern-Steinpilz m borowik szatanski – Satanspilz m