końcówki czasownika - archiwum

Ostatnie wpisy

Odmiana czasowników regularnych w języku niemieckim

Większość czasowników w języku niemieckim odmienia się w czasie teraźniejszym Präsens regularnie, czyli poprzez zabranie końcówki -en i dodanie w jej miejsce odpowiednich końcówek osobowych, np.: machen – robić ich mache du machst er, sie, es, man macht wir machen ihr macht sie, Sie machen