księgowość - archiwum

Ostatnie wpisy

Księgowość – słówka i zwroty po niemiecku

a konto – Akonto n agregacja kosztów – Kostenansammlung f amortyzacja – Abschreibung f amortyzacja – Amortisation f amortyzacja – Absetzung f amortyzacja degresywna – degressive Abschreibung amortyzacja dopasowana do okresu gospodarczego użytkowania – zeitanteilige Abschreibung amortyzacja kalkulacyjna – kalkulatorische Abschreibung amortyzacja liniowa