morze - archiwum

Ostatnie wpisy

Podróż morska – słówka niemieckie

bandera – Flagge f barka – Lastkahn m brzeg – Küste f brzeg – Ufer n być na pokładzie – an Deck sein chwycić za ster – Steuer ergreifen n fala – Welle f fale biją o brzeg – Wellen schlagen ans Ufer f

Morze i wakacje – słowniczek polsko-niemiecki

bryza – Brise f brzeg – Ufer n budować zamki z piasku – Sandburgen bauen grać w piłkę plażową – Strandball spielen iść na plażę – an den Strand gehen jechać na wakacje – in die Sommerferien fahren kąpać sie w morzu – in der See