państwa - archiwum

Ostatnie wpisy

Obszerna lista nazw państw i narodowości po niemiecku

Obszerna lista nazw państw i narodowości po niemiecku

Na stronie internetowej niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Auswärtiges Amt) znajdziecie naprawdę bardzo obszerną i dokładną listę niemieckich nazw państw i narodowości. Lista zawiera poza tym przymiotniki utworzone od nazw państw, co dodatkowo pomaga w poszerzaniu zasobu słownictwa. Na początku listy mamy małą wskazówkę, że większość nazw państw jest

Nazwy państw po niemiecku

Afganistan – Afghanistan n Albania – Albanien n Algieria – Algerien n Anglia – England n Austria – Österreich n Belgia – Belgien n Białoruś – Weißrussland n Brazylia – Brasilien n Chiny – China n Dania – Dänemark n Estonia