Physik - archiwum

Ostatnie wpisy

Fizyka – słówka niemieckie

amplituda – Amplitude f anihilacja – Annihilation f anihilować – annihilieren badanie materiałów – Werkstoffprüfung ciało stałe – Festkörper m ciekły – flüssig ciśnienie – Druck m ciśnienie hydrostatyczne – Schweredruck m ciśnienie powietrza – Luftdruck m częstotliwość – Frequenz f