podróż morska - archiwum

Ostatnie wpisy

Podróż morska – słówka niemieckie

bandera – Flagge f barka – Lastkahn m brzeg – Küste f brzeg – Ufer n być na pokładzie – an Deck sein chwycić za ster – Steuer ergreifen n fala – Welle f fale biją o brzeg – Wellen schlagen ans Ufer f