polityka - archiwum

Ostatnie wpisy

Polityka – słowniczek języka niemieckiego online

cel polityczny – politische Ziel n czołowy polityk – ein führender Politiker gabinet – Kabinett n głosować – abstimmen głosowanie – Stimmabgabe f głosowanie – Wahlen f głowa państwa – Staatsoberhaupt n gmach sejmu – Sejm-Gebäude n kanclerz – Kanzler m