programowanie - archiwum

Ostatnie wpisy

Informatyka – słówka niemieckie

bajt – Byte n baza danych – Datenbasis f BIOS (Basic Input Output System) podstawowy system wejścia-wyjścia – unterste Schicht des Betriebssystems (BIOS) f CMOS, nazwa technologii półprzewodnikowej wykorzystywanej do produkcji zintegrowanych układów – CMOS, Name einer Halbleittechnologie (zur Herstellung integrierter Schaltkreise)