przedmioty szkolne - archiwum

Ostatnie wpisy

Przedmioty szkolne po niemiecku

biochemia – Biochemie f biologia – Biologie f chemia – Chemie f etyka – Ethik f filozofia – Philosophie f fizyka – Physik f geografia – Erdkunde f gimnastyka – Turnen n historia – Geschichte f informatyka – Informatik f język

Wortsuchrätsel – Schulfächer

Mam dla Was kolejną zabawę w wyszukiwanie ukrytych słówek. Tym razem polecenie brzmi: W poniższej krzyżówce ukrytych zostało 14 nazw przedmiotów szkolnych w języku niemieckim. Słowa mogą być pisane poziomo lub pionowo. Znajdź ukryte słowa i podaj w komentarzu ich położenie (współrzędne). Dodatkowo słówka te możesz

Matematyka – słownictwo tematyczne z tłumaczeniem

algebra – Algebra f analogia – Analogie f ar – das Ar m/n arytmetyka – Arithmetik f bryła – Körper m całka – Integral n całka liniowa – Linienintegral n centymetr – Zentimeter m ciąg – Folge f ciąg – Reihe