rolnictwo - archiwum

Ostatnie wpisy

Rolnictwo - słownik polsko-niemiecki online

Rolnictwo – słownik polsko-niemiecki online

agrarny – agrarisch agritechnika – Agrotechnik f agronomia – Agronomie f agronomia / nauka rolnictwa – Landwirtschaftslehre f bank rolny – Agrarbank f beczka na gnojówkę – Jauchefass m biototyp – Biototyp m biuro rachunkowości rolnej – landwirtschaftliche Buchungsstelle bronować – eggen

Mechanizacja rolnictwa – słownik tematyczny języka niemieckiego online

beczkowóz na gnojówkę – Jauchewagen m beczkowóz z urządzeniem do rozlewania gnojówki – Jauchedrill m brona chwastownik – Ackerbürste f brona łopatkowa – Spatenegge f brona nożowa – Messeregge f brona o kilku polach(członach) – Gliederegge f brona polowa – Ackeregge f brona posiewna –