rzeki - archiwum

Ostatnie wpisy

Słownik, stara książka

Nazwy rzek po niemiecku

Amazonka – Amazonas m Bug – Bug m Dunaj – Donau f Elde – Elde f Ems – Ems f Fulda – Fulda f Inn – Inn m Łaba – Elbe f Men – Main m Mozera – Mosel f Neckar