Schnee - archiwum

Ostatnie wpisy

Pogoda - słówka niemieckie z tłumaczeniem - das Wetter

Pogoda – słówka niemieckie z tłumaczeniem – das Wetter

Na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej, w gimnazjum czy w szkole średniej często poruszany jest temat pogody. Z tego też powodu postanowiłem opracować coś, co ułatwi opanowanie powiązanych z tym tematem słów i zwrotów oraz pozwoli na łatwiejsze opracowanie prognozy pogody w języku niemieckim (często jest to pracą domową). Załączone obrazki