spójniki niemieckie - archiwum

Ostatnie wpisy

Zdania z "weil" i "denn"

Zdania z „weil” i „denn” – zdania okolicznikowe przyczyny

Jedna z czytelniczek zapytała w komentarzu o użycie spójników „weil” oraz „denn”. Postanowiłem trochę ten temat rozwinąć. Spójniki „weil” i „denn” oznaczają w języku niemieckim „ponieważ”, ale tylko „weil” wprowadza zdanie poboczne, „denn” wprowadza natomiast zdanie współrzędnie złożone. Jest sprawą zupełnie dowolną, którego tych spójników użyjemy, są to w końcu synonimy,

Zdanie złożone współrzędnie w języku niemieckim

Zdanie złożone współrzędnie może występować w języku niemieckim w następujących formach: bez spójnika, np.: Ich habe Grippe, ich bleibe zu Hause. ze spójnikami wymagającymi szyku prostego (podmiot – orzeczenie), np.: und (i, a) – Ich bin krank und (ich) bleibe zu Hause. aber (ale) –