szyk przestawny - archiwum

Ostatnie wpisy

Zdania przyzwalające z obwohl i trotzdem

Zdania przyzwalające z obwohl i trotzdem

Tematem dzisiejszego wpisu są tzw. zdania przyzwalające w języku niemieckim – die Konzessivsätze. Umiejętność ich tworzenia jest bardzo ważna, gdyż w codziennym języku niemieckim konstrukcja ta pojawia się stosunkowo często. Zdania te odpowiadają na pytanie trotz welcher Bedingung? (mimo czego?), a tworzy się je za pomocą dwóch

Zdanie złożone współrzędnie w języku niemieckim

Zdanie złożone współrzędnie może występować w języku niemieckim w następujących formach: bez spójnika, np.: Ich habe Grippe, ich bleibe zu Hause. ze spójnikami wymagającymi szyku prostego (podmiot – orzeczenie), np.: und (i, a) – Ich bin krank und (ich) bleibe zu Hause. aber (ale) –