trzy formy czasownika - archiwum

Ostatnie wpisy

Uzupełniona lista czasowników mocnych i nieregularnych

Na prośbę czytelników bloga zaktualizowałem listę czasowników mocnych i nieregularnych. Dodatkowo całą tabelkę możecie ściągnąć sobie na dysk komputera w formacie pdf lub wydrukować bezpośrednio z bloga. Z takiej drukowanej wersji jest znacznie łatwiej się uczyć. Powodzenia z „trzema formami” :)
Partizip Perfekt

Czas przeszły Perfekt w języku niemieckim

Czas przeszły Perfekt jest czasem przeszłym złożonym. Składa się on z odmienionego czasownika posiłkowego sein lub haben (patrz: odmiana czasowników posiłkowych) oraz z nieodmiennego imiesłowu czasu przeszłego Partizip II (zwanego także Partizip Perfekt; formy imiesłowów od czasowników mocnych i nieregularnych znajdziesz w tabeli czasowników). Czasownik posiłkowy stawiamy