Umweltverschmutzung - archiwum

Ostatnie wpisy

Inżynieria środowiska – słownictwo tematyczne

absorber – Absorber m absorber do usuwania zanieczyszczeń z powietrza odlotowego – Abluftwäscher m absorbować – absorbieren analityka – Analytik f analityka gleb – Bodenanalytik f analityka odpadów – Abfallanalytik f analiza – Analyse f analiza – Auswertung f analiza biologiczna – biologische

Ekologia – niemieckie słówka powiązane tematycznie

alternatywne źródła energii – alternative Energiequelle biologiczne oczyszczalnie ścieków – biologische Kläranlagen biosfera – Biosphäre f biotop – Biotop n butelka wielokrotnego użytku – Mehrwegflasche f dla ochrony – zum Schutz efekt cieplariany – Treibhauseffekt m efekt cieplarniany – Treibhauseffekt m