Wochentage - archiwum

Ostatnie wpisy

Dni tygodnia w języku niemieckim

czwartek – Donnerstag m do poniedziałku – bis Montag dzień tygodnia – Wochentag m niedziela – Sonntag m piątek – Freitag m poniedziałek – Montag m sobota – Samstag m sobota – Sonnabend m środa – Mittwoch m tydzień – Woche