Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Przydatne słówka niemieckie związane z historią sztuki

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

akant – Akanthus m
Akropolis – Akropolis f
alabaster – Alabaster m
amfiteatr – Amphitheater n
amfora – Amphora f
antyczny – antik
arabeska – Arabeske f
architektura – Architektur f
architraw – Architrav m
archiwolta – Archivolte f
arkada – Bogengang m
arkada – Arkade f
barok – Barockstil m
baszta – Bastei f
ceramiczny – keramisch
dorycki – dorisch
dzieło sztuki – Kunstwerk n
egipska – ägyptisch
ekspresjonizm – Expressionismus m
fajans – Fayence f
fasada – Fassade f
filar – Pfeiler m
fort – Fort n
forteca – Festung f
fortyfikacja – Befestigung f
fresk – Freske f
fryz – Fries m
gotycki – gotisch
grecki – griechisch
grobowiec królewski – Königsgrab n
groteska – Groteske f
gzyms – Gesims n
impresjonizm – Impressionismus m
joński – ionisch
kapitel – Kapitäl n
Kapitol – Kapitol n
kaplica – Kapelle f
kaseton – Kassette f
katedra – Dom m
klasycystyczny – klassizistisch
klasycyzm – Klassizismus m
klasztor – Kloster n
kolumna – Säule f
kolumna dorycka – dorische Säule f
kolumna jońska – ionische Säule f
kolumna koryncka – korinthische Säule f
kolumna palmowa – Palmensäule f
kolumna z parą byków – Stiersäule f
kolumnada – Säulengang m
kompozycja – Komposition f
kopuła – Kuppel f
koryncki – korinthisch
kubizm – Kubismus m
łuk – Bogen m
łuk przyporowy – Strebebogen m
mecenas – Kunstgönner m
mozaika – Mosaik n
mury miejskie – Stadtmauer f
mury pałacu – Burgmauer f
nawa – Schiff n
nawa boczna – Nebenschiff n
obelisk – Obelisk m
obeliski – Obelisken f
obraz – Bild n
obraz – Gemälde n
odlew – Abguß m
ołtarz – Altar m
Partenon – Parthenon m
pilaster – Pilaster m
piramida – Pyramide f
płaskorzeźba – Flachrelief n
pomnik – Denkmal n
popiersie – Büste f
porcelana – Porzellan n
portal – Portal n
portyk – Portikus m
porządek architektoniczny – Säulenordnung f
przypora – Stützpfeiler m
realizm – Realismus m
relief – Relief n
renesans – Renaissance f
rokoko – Rokoko n
rokoko – Kunst des Rokokos f
romańska – romanisch
rozeta – Rosette f
ruina – Ruine f
rysunek – Zeichnung f
rzeźba – Bildhauerei f
rzeźbiarz – Bildhauer m
rzeźbić – hauen
rzymski – römisch
sarkofag – Sarkophag m
secesja – Sezession f
sfinks egipski – ägyptische Sphinx f
siedem cudów śwata – sieben Wunder der Welt f
sklepienie – Gewölbe n
sklepienie krzyżowe – Kreuzgewölbe n
srebro – Silber n
stiuk – Stuck m
styl – Stil m
surrealizm – Surrealismus m
sztuka – Kunst f
sztuka aryjska – Kunst der Assyrer f
sztuka babilońska – babylonische Kunst
sztuka baroku – Kunst des Barocks
sztuka bizantyjska – byzantinische Kunst
sztuka egipska – ägyptische Kunst
sztuka gotycka – gotische Kunst
sztuka grecka – griechische Kunst
sztuka ludowa – Volksstück n
sztuka naiwna – naive Kunst
sztuka perska – Kunst der Perser f
sztuka renesansu – Kunst der Renaissance
sztuka romańska – romanische Kunst
sztuka rzymska – römische Kunst
sztukateria – Stuckarbeit f
świątynia – Tempel m
świątynia dolna – Taltempel m
świątynia grobowa – Totentempel m
toskański – toskanisch
transept – Transept n
tryglif – Dreischlitz m
trzon – Schaft m
tympanon – Tympanon m
waza – Vase f
waza grecka – griechische Vase f
wieża – Turm m
wieżyczka – Türmchen n
współczesny – gleichzeitig
zajmować się historią sztuki – sich mit Kunstgeschichte beschäftigen
zamek – Schloss n

Wróć do spisu treści słownika tematycznego

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 2.83 (60%) - 6 głosów

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

Napisz komentarz

CommentLuv badge