👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Funkcjonowanie firmy – przydatne skróty niemieckie [A-G]

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na pewno nieraz miały wątpliwości co do tego, jak rozwinąć dany skrót niemiecki i jakie ma on znaczenie. Sam miewałem takie wątpliwości podczas wykonywania tłumaczeń lub po prostu w trakcie lektury artykułów w prasie lub na stronach niemieckojęzycznych. Pomyślałem więc, że zestawienie najważniejszych skrótów oraz podanie ich rozwinięcia w języku niemieckim, jak i tłumaczenia na język polski będzie dobrym pomysłem i przyniesie pomoc wielu osobom, nie tylko tym, które prowadzą własne firmy, bo przecież skróty te mogą pojawić się w wielu artykułach, które czytamy.

Funkcjonowanie firmy
Alfabetyczna lista skrótów niemieckich

– A –

a.A. – auf Anfrage (na zapytanie)
a.a.O. – am angeführten/angegebenen Ort (we wskazanym miejscu)
a.B – auf Bestellung (na zamówienie)
Abs. – Absender (nadawca)
abzgl. – abzüglich (potrącając, odliczając)
a c. – a conto (a conto)
a.D. – außer Dienst (poza służbą)
Adr. – Adresse (adres)
AG – Aktiengesellschaft (spółka akcyjna)
AGB – Arbeitsgesetzbuch (kodeks pracy)
AL – Auslieferungslager (magazyn wysyłkowy)
allg. – allgemein (powszechny, ogólny)
amtl. – amtlich (urzędowy)
a.n.g. – anderweitig nicht genannt (gzdie indziej nie wymieniony)
Anh. – Anhang (załącznik)
Anm. – Anmerkung (uwaga)
Art.-Nr. – Artikelnumer (numer artykułu)
a.u.R. – auf unsere Rechnung (na nasz rachunek)
Azubi. – Auszubildende(r) (uczniowie, praktykanci)

– B –

b.a.w. – bis auf Weiteres (na razie, na czas nieokreślony)
beif. – beifolgend (w załączeniu)
Beil. – Beilage (załącznik, dodatek)
Beisp. – Beispiel (przykład)
beisp. – beispielsweise (przykładowo)
Bem. – Bemerkung (uwaga)
Best.-Nr. – Bestellnummer (numer zamówienia)
betr. – betreffend (odnośnie)
Bev. – Bevollmächtigung (upoważnienie)
bezgl. – bezüglich (odnośnie)
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (kodeks cywilny)
BLZ – Bankleitzahl (numer banku)
btto – brutto (brutto)
b.w. – bitte wenden (proszę odwrócić)
b.z. – bis zu (aż do)
bzw. – beziehungsweise (względnie)

– C –

ca. – circa (około)
cbm – Kubikmeter (metr sześcienny)
ccm – Kubikzentimeter (centymetr sześciennny)

– D –

desgl. – desgleichen (temu podobne)
dgl. – dergleichen (tym podobne)
d.h. – das heißt (to znaczy)
d.j. – dieses Jahres (tego roku)
d.M. – dieses Monats (tego miesiąca)
d.O. – der Obige (powyższy)
dt. – deutsch (niemiecki)

– E –

E. – Ende (koniec, końcem)
ebd. – ebenda (tamże)
e.G. – eingetragene Gesellschaft (spółka zarejestrowana)
eingez. – eingezahlt (wpłacony)
EK – Eigenkapital (kapitał własny)
EM – E-Mail
engl. – englisch (angielski)
entw. – entweder (albo)
erg. – ergänze (uzupełnij)
Erl. – Erlaubnis (zezwolenie)
etc. – et cetera (i tak dalej)
etw. – etwas (coś)
e.V. – eingetragener Verein (związek zarejestrowany)
e.W. – eingetragenes Warenzeichen (zarejestrowany znak towarowy)
Ex./Expl. – Exemplar(e) (egzemplarz[e])
exkl. – exklusive (wyłączając)

– F –

f. – folgende Seite (następna strona)
FA – Facharbeiter (pracownik wykwalifikowany)
Fa. – Firma (firma)
f.d.R. – für die Richtigkeit (za zgodność)
ff. – folgende Seiten (następne strony)
F.f. – Fortsetzung folgt (ciąg dalszy nastąpi)
Fn. – Familienname (nazwisko)
Fr. – Frau (pani)
Frbr. – Frachtbrief (list przewozowy)

– G –

Gar. – Garantie (gwarancja)
GB – Gesetzbuch (kodeks)
GBl. – Gesetzblatt (dziennik ustaw)
GE – Geschäftsstelle (siedziba przedsiębiorstwa)
geb. – geboren (urodzony)
gegr. – gegründet (założony)
gel. – geliefert (dostarczony)
gem. – gemäß (zgodnie z)
gen. – genannt (zwany)
ges. – gesamt (łącznie)
Ges. – Gesellschaft (spółka)
gez. – gezeichnet (podpisano)
GF – Geschäftsführer (prezes, dyrektor)
GG – Grundgesetz (konstytucja)
ggf./ggfs. – gegebenfalls (w danym wypadku)
GH – Großhandel (handel hurtowy)
GJ/Gj. – Geschäftsjahr (rok obrachunkowy)
GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (spółka z o.o.)
GuV – Gewinn- und Verlustrechnung (rachunek zysków i strat)

[Część II skrótów H-N][Część III skrótów O-Z]

Jeżeli uważacie, że na liście powinny znaleźć się jeszcze jakieś skróty, podajcie je w komentarzach. Możecie także zadawać pytania o znaczenie innych skrótów, postaram się pomóc.

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 4.67 (92%) - 6 głosów

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

komentarze 2

Napisz komentarz