👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Tag

bankowość

Browsing

(weksel) oprotestowany z braku akceptu – mangels Annahme protestiert
agio bankowe – Bankagio n
akcept – Akzept n
akcept – Wechselakzept n
akcept bankowy – Akzept n
akcept bankowy (przyjęcie) – Annahme f
akcept bankowy (zgoda) – Einwilligung f
akceptant weksla – Trassat m
akcja – Aktie f
akcja – Anteilschein m
akcja bez wartości nominalnej – nennwertlose Aktie
akcje idą do góry – Aktien steigen f