👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Tag

dziedziczenie

Browsing

allel – Allel n
allel recesywny – rezessives Allel
aminokwas – Aminosäure f
badanie genów na embrionach – Gen-Forschung an Embryonen f
bezpłciowe rozmnażanie – ungeschlechtliche Vermehrung f
bezpłciowe rozmnażanie istot żywych – ungeschlechtliche Vermehrung von Lebewesen f
cechy dziedziczne żywej istoty – Erbanlagen von Lebewesen f
choroba dziedziczna – Erbkrankheit f
chromosom – Chromosom n
chromosomy – Chromosomen f
chromosomy – Kernschleifen (selten) f
dziedziczny – erblich