Tag

lingwistyka

Browsing

Wielu młodych ludzi zastanawia się nad wyborem odpowiedniego kierunku studiów, kierunku takiego, który da im satysfakcję i poczucie spełnienia, a w przyszłości także pracę, która zaspokoi ich potrzeby utrzymania siebie i swojej rodziny. Nie jest to wybór łatwy, sam miałem wiele wątpliwości i długo zastanawiałem się, jaki kierunek studiów wybrać. Wybór padł na studia filologiczne, o czym zapewne wiecie. Ukończyłem filologię germańską i dzisiaj jestem bardzo zadowolony z tego,

alegoreza – Allegorese f
alegoria – Allegorie f
alegoryzm – Allegorismus m
aliteracja – Alliteration f
amplificatio – Amplifikation f
anastrofa – Anastrophe f
anglicyzm – Anglizismus m
antystrofa – Antistrophe f
apologetyka – Apologetik f
apozycja – Apposition f
archaizm – Archaismus m
archilochijska strofa – archilochische Strophe
archilochijskie miary – archilochische Versmaße
arkadyjska poeza – Arkadische Poesie