Tag

narodowości po niemiecku

Browsing

Na stronie internetowej niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Auswärtiges Amt) znajdziecie naprawdę bardzo obszerną i dokładną listę niemieckich nazw państw i narodowości. Lista zawiera poza tym przymiotniki utworzone od nazw państw, co dodatkowo pomaga w poszerzaniu zasobu słownictwa. Na początku listy mamy małą wskazówkę, że większość nazw państw jest rodzaju nijakiego i używa się ich właściwie zawsze bez rodzajnika. Rodzajnik pojawia się jedynie wtedy, gdy przed rzeczownikiem

Amerikanin – Amerikaner m
Amerykanka – Amerikanerin f
Angielka – Engländerin f
Anglik – Engländer m
Australijczyk – Australier m
Australijka – Australierin f
Austriaczka – Österreicherin f
Austriak – Österreicher m
Azjata – Asiat m
Azjatka – Asiatin f
Belg – Belgier m
Belgijka – Belgierin f
Europejczyk – Europäer m
Europejka – Europäerin f