Tag

przedmioty szkolne

Browsing

biochemia – Biochemie f
biologia – Biologie f
chemia – Chemie f
etyka – Ethik f
filozofia – Philosophie f
fizyka – Physik f
geografia – Erdkunde f
gimnastyka – Turnen n
historia – Geschichte f
informatyka – Informatik f
język angielski – Englisch n
język francuski – Französisch n
język hiszpański – Spanisch n
język niemiecki – Deutsch n
język obcy – Fremdsprache f

Wortsuchrätsel ? znajdź ukryte słówkaMam dla Was kolejną zabawę w wyszukiwanie ukrytych słówek. Tym razem polecenie brzmi:

W poniższej krzyżówce ukrytych zostało 14 nazw przedmiotów szkolnych w języku niemieckim. Słowa mogą być pisane poziomo lub pionowo. Znajdź ukryte słowa i podaj w komentarzu ich położenie (współrzędne).

Dodatkowo słówka te możesz poćwiczyć w grze Wisielec (Hangman) a plik jest do ściągnięcia w formacie pdf. Powodzenia!

algebra – Algebra f
analogia – Analogie f
ar – das Ar m/n
arytmetyka – Arithmetik f
bryła – Körper m
całka – Integral n
całka liniowa – Linienintegral n
centymetr – Zentimeter m
ciąg – Folge f
ciąg – Reihe f
cięciwa – Sekante f
cosinus – Kosinus m
cosinusoida – Cosinuskurve f
cotangens – Kotangens m
cyfra – Ziffer f