Tag

przemysł

Browsing

fabryka – Fabrik f huta – Hütte f komin – Schornstein m kopalnia rudy – Erzbergwerk n linia montażowa – Fließband n maszyna parowa – Dampfmaschine f nadprodukcja – Überproduktion f norma – Norm f obrabiać – bearbeiten oczyszczać rudę – Erz läutern półprodukt – Halbprodukt n produkcja – Herstellung f produkcja masowa – Massenproduktion