👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Tag

rolnictwo

Browsing

agrarny – agrarisch agritechnika – Agrotechnik f agronomia – Agronomie f agronomia / nauka rolnictwa – Landwirtschaftslehre f bank rolny – Agrarbank f beczka na gnojówkę – Jauchefass m biototyp – Biototyp m biuro rachunkowości rolnej – landwirtschaftliche Buchungsstelle bronować – eggen cena zakupi – Einkaufspreis m chłop pańszczyźniany – Horig m chwiejność – Instabilität f człony płodozmianu – Fruchtfolgeglieder f dalmierz – Entfernungsmesser m dawka – Gabe f dochód z produkcji – Produktionsertrag m dojrzałość – Ausreifung f dojrzałość (np. gleby do zasiewu) – Garezustand m dołownik – Lochgerät…

beczkowóz na gnojówkę – Jauchewagen m
beczkowóz z urządzeniem do rozlewania gnojówki – Jauchedrill m
brona chwastownik – Ackerbürste f
brona łopatkowa – Spatenegge f
brona nożowa – Messeregge f
brona o kilku polach(członach) – Gliederegge f
brona polowa – Ackeregge f
brona posiewna – Saategge f
brona zawiasowa – Gelenkegge f
chłodnica, oziębiach (mleka) – Kühler m
ciągnik do pługa jednoskibowego – Einscharschlepper m
koło ciągnika z ostrogami – Eisenstollenrad n