👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Tag

środowisko

Browsing

absorber – Absorber m
absorber do usuwania zanieczyszczeń z powietrza odlotowego – Abluftwäscher m
absorbować – absorbieren
analityka – Analytik f
analityka gleb – Bodenanalytik f
analityka odpadów – Abfallanalytik f
analiza – Analyse f
analiza – Auswertung f
analiza biologiczna – biologische Analyse
analiza ekosystemu – Ökosystemanalyse f
analiza fizyko-chemiczna – physikalisch-chemische Analyse
analiza klimatu – Klimaanalyse f
analiza klimatu miejskiego – Stadtklimaanalyse f
analiza procesu – Verfahrensanalyse f