Tag

środowisko

Browsing

absorber – Absorber m absorber do usuwania zanieczyszczeń z powietrza odlotowego – Abluftwäscher m absorbować – absorbieren analityka – Analytik f analityka gleb – Bodenanalytik f analityka odpadów – Abfallanalytik f analiza – Analyse f analiza – Auswertung f analiza biologiczna – biologische Analyse analiza ekosystemu – Ökosystemanalyse f analiza fizyko-chemiczna – physikalisch-chemische Analyse analiza klimatu –