Tag

Umweltverschmutzung

Browsing

absorber – Absorber m absorber do usuwania zanieczyszczeń z powietrza odlotowego – Abluftwäscher m absorbować – absorbieren analityka – Analytik f analityka gleb – Bodenanalytik f analityka odpadów – Abfallanalytik f analiza – Analyse f analiza – Auswertung f analiza biologiczna – biologische Analyse analiza ekosystemu – Ökosystemanalyse f analiza fizyko-chemiczna – physikalisch-chemische Analyse analiza klimatu –

alternatywne źródła energii – alternative Energiequelle
biologiczne oczyszczalnie ścieków – biologische Kläranlagen
biosfera – Biosphäre f
biotop – Biotop n
butelka wielokrotnego użytku – Mehrwegflasche f
dla ochrony – zum Schutz
efekt cieplariany – Treibhauseffekt m
efekt cieplarniany – Treibhauseffekt m
ekologia – Ökologie f
ekologiczny – ökologisch
ekotyp – Ökotypus m
ilość szkodliwych substancji – Schadstoffmenge f