Spis tresci - Inhaltsverzeichnis
Facebook

Bildbeschreibung - opis obrazka po niemiecku - Obst - owoce po niemiecku

Lückenübung (Bildbeschreibung): Sieh dir das Bild links an und ergänze die Lücken rechts.
Ćwiczenie z lukami (Opis obrazka): Przyjrzyj się obrazkowi po lewej i uzupełnij luki po prawej stronie.

Ergänze die Lücken und prüfe die Antworten mit "Prüfe/Sprawdź". Klicke "Hilfe/Pomoc", um einen Buchstaben zu ergänzen, aber nur dann, wenn du mit der Lösung Probleme hast. Wenn du "[?]" klickst, bekommst du einen Hinweis. Wenn du aber "Hilfe" oder "[?]" benutzt, verlierst du Punkte.
-
Uzupełnij luki w tekście i sprawdź odpowiedzi klikając "Prüfe/Sprawdź". Kliknij "Hilfe/Pomoc", aby otrzymać pomoc w postaci uzupełnienia litery w wyrazie. Klikając "[?]" otrzymasz wskazówkę. Pamiętaj, że korzystanie z podpowiedzi zabiera punkty.

Was siehst du auf dem Bild? Ergänze die Substantive und Präpositionen!

Bildbeschreibung - opis obrazka

Quelle: dreamstime.com

Wszystkie rzeczowniki stoją w liczbie pojedynczej. - Alle Substantive stehen im Singular.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.