Spis tresci - Inhaltsverzeichnis
Facebook

Das Possessivpronomen im Nominativ - zaimek dzierżawczy w mianowniku

Zaimki dzierżawcze w języku niemieckim w mianowniku - ćwiczenie interaktywne.
Das Possessivpronomen im Nominativ Deutsch - Online-Übung.

Wähle die richtige Form des Possessivpronomens im Nominativ.
Wybierz właściwą formę zaimka dzierżawczego w mianowniku.