Spis tresci - Inhaltsverzeichnis
Facebook

Schulfächer - przedmioty szkolne po niemiecku - Zuordnungsübung

Zuordnungsübung - ćwiczenie na przyporządkowanie.

  
Wähle die richtige Antwort aus der Liste. Das sind Namen der Schulfächer. Du hast 2 Minuten Zeit.
Wybierz z listy prawidłową odpowiedź. Są to nazwy przedmiotów szkolnych w języku niemieckim. Masz 2 minuty.