Facebook

Witaj na stronie z interaktywnymi ćwiczeniami do nauki języka niemieckiego.

Deutsch Online-Übungen - DaF-Übungen

Dzięki zamieszczonym tutaj materiałom możesz sprawdzić swoją wiedzę w sposób praktyczny. Do dyspozycji masz wiele ciekawych ćwiczeń opartych na materiałach autentycznych lub przygotowanych na podstawie sprawdzonych źródeł. Wszystkie ćwiczenia są podzielone na stopnie trudności (wg Europejskiego Portfolio Językowego) oraz na kategorie:

- dyktanda - teksty z lukami (z nagraniem audio),
- teksty z lukami (bez nagrania audio),
- ćwiczenia na przyporządkowanie (tzw. Zuordnungsübungen),
- rozsypanki wyrazowe,
- krzyżówki.
Wszystkie poziomy trudności mają swój kolor: green początkujący, blue średniozaawansowany, red zaawansowany.

Legenda:
audio - ćwiczenie na rozumienie ze słuchu (Übung zum Hörverstehen),
wideo - ćwiczenie na rozumienie ze słuchu z dodatkowym materiałem wideo (Übung zum Hör-Seh-Verstehen),
matura - stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych - matura z języka niemieckiego (Übung zur Prüfungsvorbereitung),
dot - pozostałe ćwiczenia, dialogi, prawda/fałsz itp. (andere Übungen, Dialoge, RIchtig-/Falsch-Übungen)
kr - krzyżówki (Kreuzworträtsel)
foto - opis obrazka po niemiecku (Bildbeschreibung).

green Anfänger - początkujący (A1, A2)


Lückenübungen - Ćwiczenia z lukami (audio Hörverstehen / wideo Hör-Seh-Verstehen)

video voxenstopp - Gefällt mir - piosenka po niemiecku
audio Langsam gesprochene Nachrichten - Wiadomości po niemiecku (Präpositionen - przyimki)

Lückenübungen - Ćwiczenia z lukami (bez audio/ohne Audio)

dot Ich stelle mich vor - Przedstawiam się - Dialog

Leseverstehen - czytanie ze zrozumieniem

dot Ein Brief von Monika - list prywatny - Richtig/Falsch

Andere Übungen - Pozostałe ćwiczenia

foto Bildbeschreibung - opis obrazka po niemiecku - Familie, Fernsehen
foto Bildbeschreibung - opis obrazka po niemiecku - Obst - owoce
foto Bildbeschreibung - opis obrazka po niemiecku - Telefonieren

blue Mittelstufe - średniozaawansowany (B1, B2)


Lückenübungen - Ćwiczenia z lukami (audio Hörverstehen / wideo Hör-Seh-Verstehen)

audio Die Kunden sind online - Die Deklination des Adjektivs Übung - odmiana przymiotnika
video Rosenstolz - Gib mir Sonne - piosenka po niemiecku
video Die Prinzen - Deutschland - niemiecka piosenka
audio Das Oktoberfest: mit Lebensfreude gegen Terror
audio Steve Jobs: ein Revolutionär
audio Deutschland – Land der Kaffeeliebhaber
video Jetzt ist Sommer - The Wiseguys

Lückenübungen - Ćwiczenia z lukami (bez audio/ohne Audio)

matura Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (1)
matura Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (2)

Andere Übungen - Pozostałe ćwiczenia

foto Bildbeschreibung - opis obrazka po niemiecku - Schreiben, Freizeit
krzyzowka Körperteile - części ciała - Idiome und Redewendungen

red Fortgeschrittene - zaawansowany (C1, C2)


Lückenübungen - Ćwiczenia z lukami (audio Hörverstehen / wideo Hör-Seh-Verstehen)

Lückenübungen - Ćwiczenia z lukami (bez audio/ohne Audio)

dot In Deutschlands Kinos lacht man wieder öfter - Lückentext

Grammatik - alle Stufen - gramatyka - wszystkie poziomy

Das Verb - czasownik

green Partizip Perfekt von schwachen Verben - imiesłów czasu przeszłego czasowników regularnych
green Die Konjugation der regelmäßigen Verben - odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym

Das Substantiv - rzeczownik

green Schulfächer - przedmioty szkolne po niemiecku - Zuordnungsübung
green Essen und Trinken - jedzenie i picie - der, die, das
green Die Monate - nazwy miesięcy w języku niemieckim - Zuordnungsübung

Die Präposition - przyimek

greengreen Przyimki służące do określania miejsca - Präpositionen in lokaler Bedeutung

Das Pronomen - zaimek

green Das Possessivpronomen im Nominativ - zaimek dzierżawczy w mianowniku

Das Adjektiv - przymiotnik

greenred Die Deklination des Adjektivs - odmiana przymiotnika

Die Zahlen - liczebniki

green Die Ordnungszahlen - liczebniki porządkowe w języku niemieckim
green Die Zahlen von 0 bis 20 - liczebniki od 0 do 20


Ćwiczenia online z języka niemieckiego, nauka niemieckiego przez internet za darmo. Ciekawe ćwiczenia interaktywne na lekcję języka niemieckiego, pomoce naukowe niemiecki. Ćwiczenia na słuchanie i czytanie niemiecki, ćwiczenia gramatyczne. Ćwiczenia z niemieckiego na tablicę interaktywną. Deutsch Online-Übungen, Deutsch als Fremdsprache. Hörverstehen, Hör-Seh-Verstehen, Leseverstehen, Grammatik Übungen. Verschiedene Übungen für DaF. Deutsche Grammatik Übungen und Tests.