👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Tag

erasmus

Browsing

Słownik uniwersytecki niemiecko-polskiNa stronie programu Erasmus znajdziecie darmowy słownik uniwersytecki niemiecko-polski. Publikacja zawiera ok. 1200 wyrazów hasłowych, które ciężko będzie znaleźć w słownikach ogólnych współczesnego języka niemieckiego oraz słownikach przeznaczonych dla uczących się języka niemieckiego jako obcego. Jest to więc bardzo przydatne źródło wiedzy dla wszystkich osób, które planują podjąć studia na jednej z niemieckich uczelni. Słownictwo zebrano na podstawie analizy tekstów z zakresu szkolnictwa wyższego oraz analizy wykazów i słowników zawierających hasła z obszaru szkolnictwa wyższego. Dostarcza on fachowej wiedzy także dla osób, które zajmują się tłumaczeniami lub które interesują się szkolnictwem wyższym w Niemczech. Cel słownika zawarty w jego przedmowie brzmi następująco:

Unilex, niemiecko-polski słownik terminologii uniwersyteckiej jest słownikiem specjalistycznym, którego adresatami są polscy studenci uczący się języka niemieckiego, realizujący lub zamierzający zrealizować część swoich studiów na jednej z niemieckich uczelni. Podstawową funkcją słownika jest pomoc w zrozumieniu terminów używanych w języku mówionym lub pisanym w kontekście studiów w Niemczech. Trudności w ich zrozumieniu mogą się bowiem pojawić już na etapie poszukiwania informacji o danym uniwersytecie na stronach internetowych, wzrastają wraz z lekturą broszur reklamowych i materiałów informacyjnych uniwersytetów, nie wspominając już o regulaminach studiów.