Tag

feste Wortverbindungen

Browsing

Ernste Absichten haben, mit Ach und Krach, auf achtzig sein, im Finstern tappen, aufs Ganze gehen… to wszystko idiomy, inaczej związki frazeologiczne, czyli stałe połączenia wyrazów, których znaczenia nie da się „wyciągnąć” z dosłownego przetłumaczenia poszczególnych części. Jest to niejednokrotnie spory problem dla uczących się języków obcych, nie tylko języka niemieckiego. Postanowiłem więc wyjść naprzeciw tym problemom i utworzyć na Facebooku galerię, w której na bieżąco będą pojawiały się ciekawe związki frazeologiczne wraz z tłumaczeniem oraz przykładem użycia. Dodatkową pomocą mogą okazać się komentarze pod każdą grafiką, nieraz wypowiadają się tam osoby, które bardzo dobrze znają język niemiecki i od których można się wiele nauczyć.