Tag

fizyka

Browsing

amplituda – Amplitude f anihilacja – Annihilation f anihilować – annihilieren badanie materiałów – Werkstoffprüfung ciało stałe – Festkörper m ciekły – flüssig ciśnienie – Druck m ciśnienie hydrostatyczne – Schweredruck m ciśnienie powietrza – Luftdruck m częstotliwość – Frequenz f dualizm korpuskularno-falowy – Welle-Teilchen-Dualismus dyfuzja – Diffusion f