Tag

fizyka

Browsing

amplituda – Amplitude f
anihilacja – Annihilation f
anihilować – annihilieren
badanie materiałów – Werkstoffprüfung
ciało stałe – Festkörper m
ciekły – flüssig
ciśnienie – Druck m
ciśnienie hydrostatyczne – Schweredruck m
ciśnienie powietrza – Luftdruck m
częstotliwość – Frequenz f
dualizm korpuskularno-falowy – Welle-Teilchen-Dualismus
dyfuzja – Diffusion f