Tag

genetyka

Browsing

allel – Allel n allel recesywny – rezessives Allel aminokwas – Aminosäure f badanie genów na embrionach – Gen-Forschung an Embryonen f bezpłciowe rozmnażanie – ungeschlechtliche Vermehrung f bezpłciowe rozmnażanie istot żywych – ungeschlechtliche Vermehrung von Lebewesen f cechy dziedziczne żywej istoty – Erbanlagen von Lebewesen f choroba dziedziczna – Erbkrankheit f chromosom – Chromosom n