Tag

in sein

Browsing

być na topie – in sein być nie w modzie – out sein być ostatnim krzykiem mody – letzte Schrei sein m być rozchwytywanym – reißend abgehen być ubranym zgodnie z najnowszą modą – nach der neuesten Mode gekleidet sein być w modzie – im Trend sein ciuchy – Trödel m fotomodel – Fotomodell n fotomodelka – Fotomodell n główny